شنبه, 31 فروردین,1398
اهداف و برنامه ها
حداقل

برنامه


الف ) برنامه هاي قرآني

ب) اعزام و استقرار روحاني در مناطق محروم

ث) نظارت و هدايت تشكلهاي ديني شامل هيات مذهبي ، مداحان ،

انجمنهاي اسلامي و كانونهاي فرهنگي

ج) امور مساجد

د) امور بانوان

ذ) آموزش و پژوهش

ر) دبيرستانهاي صدرا


حریم خصوصی  |  شرایط استفاده
طراحی و پیاده سازی توسط پرشیاسافت